Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte sem

Vážení příznivci IPS FSV UK,
dovolujeme si Vám zaslat první newsletter shrnující aktuální publikace, konference a novinky z Institutu politologických studií FSV UK. Newsletter Vám budeme zasílat pravidelně dvakrát ročně. Přejeme Vám příjemné čtení.

Publikace IPS za 2015

Monografie

Hosli, Kreppel, Plechanovová & Verdun (2015): Decision-making in the EU before and after the Lisbon treaty. Routledge

Říchová, Blanka a kol. (2015): Analýza politiky a političtí aktéři. Možnosti a limity aplikace teorií. Slon

Karlas, Jan (2015): Mezinárodní organizace: systémy spolupráce mezi státy. Slon

Mlejnek, Josef (2015): Kuře v hrnci a křeček v kole: Česká politika a její transformace v kontextu civilizační krize. CDK

Kruntorádová, Ilona (2015): Politické aspekty financování českých měst. Karolinum

Střítecký, Vít. (frothcoming) From Developmentalism to Mobilisation: The Case of the Georgian Violent Transition. Prague: Karolinum, Charles University Press

Impaktované články

Smetana, Michal and Ditrych, Ondřej (2015): The More the Merrier: Time for a Multilateral Turn in Nuclear Disarmament. Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 71, No. 3, pp. 30-37

Kučera, Tomáš (2015): The Strategic Significance of Ethical Imperatives: The Case of the German Armed Forces. Armed Forces and Society, Vol. 41, No. 4, pp. 639-658

Parízek, Michal, Plechanovová, Běla, Hosli, Madeleine O. (2015): Byrokratizace rozhodování v Evropské unii po východním rozšíření. Sociologický časopis /Czech Sociological Review Vol. 51, No.1, pp 41-64

Parízek, Michal, Hosli, Madeleine O., Plechanovová, Běla (2015): Avoiding Paralysis: The Eastern Enlargement and the Council of the European Union. Journal of European Integration. Vol. 37, No. 6, pp. 649-665

Giurcanu, Magda Mihaela (2015): Assessing the Role of European Attitudes in Cross-National Research: Does the Post-Communist Context Matter? East European Politics and Societies, Vol. 29, No. 2, pp. 504-518

Scopus

Jüptner Petr, Valušová Pavla, Kruntorádová Ilona (2015): Participation and Elements of Direct Democracy in the Czech Republic: Part II. Public Policy and Administration. Vol. 14, No. 2.

 

Konference a akce IPS

Nadcházející

ECPR General Conference Prague

IPS FSV UK​ pořádá ve dnech​ ​7. až 10. září 2016 výroční konferenci​ Evropského konsorcia pro politický výzkum (European Consortium for Political Research, ECPR). IPS​ je teprve druhým vědeckým pracovištěm ve středovýchodní Evropě, které dostalo příležitost tuto renomovanou konferenci pořádat.​ ​

V roli organizátora připravil IPS dva kulaté stoly. První kulatý stůl Still Post-Communist? Central Europe a Quarter of a Century after First Free Elections povede Miloš Brunclík (IPS), v roli řečníků se ho zúčastní Petr Kopecký (​University of Leiden​), Kevin Deegan Krause (​Wayne State University​), Aleks Szczerbiak (​University of Sussex​) a Jerzy Wiatr​ (​European School of Law and Administration, Warsaw​​). Druhý kulatý stůl Under Pressure: International Institutions and the Global Power Shifts povede Jan Karlas (IPS), jako řečníci se představí Mathias Koenig Archibugi (L​ondon ​S​chool of ​E​conomics​), Katharina Michaelowa (​University of ​Zurich), Jonas Tallberg (Stockholm University) a Alexander Thompson (Ohio​ State University​).

Jak mnozí víte, ECPR je nezávislou mezinárodní ​asociací, která vznikla v roce 1970 s cílem sdružovat univerzity, vědecká pracoviště a jednotlivce, kteří se věnují politickému výzkumu a/nebo výuce v oboru politologie. V současné době má ECPR přes 300 institucionálních členů ve více než 50 zemích v Evropě i mimo ni.

Každoroční výroční konference ECPR se pravidelně účastní přibližně dva tisíce odborníků v oboru politologie a mezinárodní vztahy.

Pro ​náš institut, potažmo celou univerzitu, je výroční konference mimořádnou příležitostí prohloubit spolupráci univerzitních pracovišť, která se věnují politickému (nebo s politikou souvisejícímu) výzkumu.

 

Variation in national parliamentary control and inter-parliamentary cooperation in EU affairs

 

IPS FSV UK ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií pořádá ve dnech 7. až 8. dubna 2016 workshop Variation in national parliamentary control and inter-parliamentary cooperation in EU affairs. Workshop se koná v rámci Erasmus Academic Network Parliamentary Democracy in Europe (Pademia). Call for papers je k nalezení zde.

Minulé

Geopolitical importance of unrecognized states and territorial non-state actors

IPS FSV UK pořádal 13. listopadu 2015 konferenci Geopolitical importance of unrecognized states and territorial non-state actors. Jako keynote speakeři vystoupili přední odborníci na problematiku neuznaných států a otázku mezinárodního uznání Dr. Nina Caspersen (University of York) a Dr. Mikulas Fabry (Georgia Institute of Technology) a Prof. Eiku Berg (University Tartu).

Cultural Diversity and Value Pluralism in European and Global Politics

IPS FSV UK minulý měsíc uspořádal ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií FSV UK a Anglo-americkou vysokou školou (AAVŠ) mezinárodní konferenci Cultural Diversity and Value Pluralism in European and Global Politics. Konference se konala ve dnech 20. až 21. listopadu v sídle AAVŠ v Thurn-Taxisově paláci na Malé Straně. Jako hlavní řečníci vystoupili Göran Collste (Linköping University), Peter Jonkers (Tilburg University), Graham Parkes (University College Cork) a John Skorupski (University of St Andrews). Kromě nich své příspěvky předneslo čtyřicet převážně zahraničních účastníků z patnácti různých zemí. Vybrané konferenční příspěvky, které úspěšně projdou recenzním řízení, budou publikovány v Acta Politologica. Bližší informace a program najdete na webových stránkách konference, fotogalerii zde.

11. Pražská bezpečnostní konference

Středisko bezpečnostní politiky IPS FSV UK pořádalo dne 6. listopadu 2015 v Národní technické knihovně od 9:00 hodin 11. Pražskou bezpečnostní konferenci na téma Evropská unie – Česko – Asie: Výzvy a příležitosti pro ekonomiku, obchod a bezpečnost.

Konference Pražská agenda a sjezd Parlamentní sítě za nešíření a odstranění jaderných zbraní (PNND)


14. až 17. října 2015 se IPS podílel na organizaci již pátého ročníku mezinárodní konference Pražská agenda, letos navíc ve spolupráci se sjezdem PNND. Bohatý program nabídnul akademickou konferenci s experty na teorii jaderného odstrašování, konferenci Ministerstva zahraničních věcí a parlamentní konferenci na téma Eliminace rizik jaderných zbraní. Na konferenci vystoupil mimo jiné Mark Fitzpatrick (IISS London), Harald Muller (PRIF), Matthew Kroenig, (Georgetown University), Ward Wilson (BASIC) či Tariq Rauf (SIPRI).

1. Kongres české společnosti pro politické vědy

Hlavní česká politologická asociace - Česká společnost pro politické vědy (ČSPV) – pořádala 9. - 11. září 2015 v Praze v budovách Univerzity Karlovy svoji výroční konferenci. Kongres ČSPV se odehrává jednou za tři roky a letos patřil k největším. Kromě tradiční účasti předních domácích odborníků i studentů z oblasti politologie a příbuzných věd se díky navázané mezinárodní spolupráci zúčastnila akce i řada zahraničních odborníků. Kongres byl zahájen přednáškou profesora Gianfranca Pasquina (Johns Hopkins University) a panelem o stavu a vývoji politologie ve střední Evropě a státech V4. Hlavním univerzitním partnerem a spoluorganizátorem byla Univerzita Karlova v Praze. Dále Kongres ČSPV spolupracoval s univerzitami z Budapešti, Vratislavi, Lublinu a Trnavy. Kongres ČSPV byl podpořen Mezinárodním visegrádským fondem.

ČSPV při přípravě Kongresu navázala spolupráci také s českými recenzovanými časopisy, čímž se otevřela účastníkům Kongresu možnost publikovat jejich kongresové příspěvky.

Managing Global Security in the 21st Century: Toward a New Concert?

Výzkumné centrum Deutsch Security Square pořádalo v úterý 13. října od 17:00 v Jinonicích přednášku s významnými zahraničními hosty - profesorem Haraldem Müllerem (Peace Research Institute Frankfurt) a profesorem Patrickem Morganem (University of California Irvine). Tématem byl nový “koncert” jako instituce pro řešení globálních bezpečnostních otázek v 21. století na pozadí předpokládané proměně mocenské konstelace světové politiky. Více informací naleznete na www.deutschsquare.net

Proměny a důsledky politických institucí

Dne 17. září 2015 se na půdě IPS FSV UK konala konference interních doktorandů IPS s názvem Proměny a důsledky politických institucí. Tato konference byla pořádána v rámci specifického vysokoškolského výzkumu.

Poloprezidentské režimy: minulost, nebo budoucnost demokracie?

IPS FSV UK spolu s Českou společností pro politické vědy organizoval 29. dubna 2015 konferenci Poloprezidentské režimy: minulost, nebo budoucnost demokracie? v budově Fakulty sociálních věd UK Hollar.

 

Úspěchy IPS

Na letošní konferenci Pan–European Conference on International Relations předsedal Michal Parízek, spolu s dr. Matthew Stephenem (WZB Berlin Social Science Center), sekci s názvem Power Shifts and International Institutions. Konference je každoročně pořádána asociací European International Studies Association a jedná se o největší evropskou konferenci věnující se mezinárodním vztahům. V rámci sekce Power Shifts and International Institutions vystoupilo téměř 50 odborníků z celého světa.

 

Novinky

Studuj politiku.cz

IPS spustil na jaře 2015 nový web studujpolitiku.cz (www.studujpolitiku.cz). Politika hýbe světem a IPS chce i pomocí nového webu vysvětlovat, proč má její studium smysl, a že je pro uchazeče o společenskovědní vzdělání tou správnou volbou.

 

Nové promo video IPS

Rádi bychom Vám představili nové oficiální promo video našeho institutu. Věříme, že se Vám bude líbit! K prvnímu veřejnému promítání došlo v kině Aero a Bio Oko 6. a 7. února 2015. Ke zhlédnutí zde.

 

Alumni program IPS

Spuštění Alumni programu IPS

V letošním roce jsme sjednotili všechny naše aktivity pro a s absolventy pod hlavičkou Alumni programu IPS. V rámci programu jsou organizována setkání pro absolventy (Banket absolventů) a setkání absolventů se současnými studenty (Večery s absolventy), absolventi jsou vítáni i na všech odborných akcích IPS. Vítáme i účast absolventů na odborných akcích IPS a zapojení se do programu stáží pro současné studenty či prostřednictvím vedení závěrečných a seminárních prací.

Kontakty a registrace do Alumni programu

Kontaktovat nás můžete na adrese ips-alumni@fsv.cuni.cz, prostřednictvím otevřené Facebookové stránky Alumni IPS FSV UK a LinkedIn skupiny IPS FSV UK Alumni.

Registrace do Alumni programu zaručuje absolventům včasné informace o všech akcích pro absolventy a doručování Newsletteru IPS dvakrát ročně.

Setkání absolventů IPS

První setkání absolventů – Banket absolventů IPS – se uskutečnilo 10. listopadu 2015 v klubu Jazz Dock v Praze. Absolventy přivítal předseda organizačního výboru Pavel Přikryl a ředitel IPS Petr Jüptner. Trefným zamyšlením nad současným světem připomenul Michael Romancov absolventům nejlepší přednášky studentských let. Banket byl prvním z řady akcí pro absolventy, jež budou pořádány v rámci Alumni programu v nadcházejících letech. Fotogalerii ze setkání naleznete zde.

Večery s absolventy

Od akademického roku 2012/2013 probíhá na IPS cyklus Večery s absolventy, aneb co po studiu na IPS, jenž nabízí studentům možnost diskutovat s úspěšnými absolventy o odborných i kariérních otázkách.

Nadcházející Večery s absolventy

Jan Alexa, Official, Ministerstvo financí ČR

Jiří Holík, Vedoucí oddělení vládní a parlamentní agendy, Ministerstvo životního prostředí ČR

Ondřej Roztomilý, Health Care Financing Professional, VIG Re

Minulé Večery s absolventy

ak. rok 2015/16

15.12.2015, Michael Rozsypal, moderátor, Český rozhlas 

24.11.2015, Jitka Pánek Jurková, Head of Cultural Affairs, Embassy of Israel

21.10.2015, Monika Jandová, Staffing Specialist - Recruiter, Honeywell

ak. rok 2014/15

14.4.2015, Daniel Bagge, Vedoucí oddělení teoretické podpory, vzdělávání a výzkumu, Národní bezpečnostní úřad

25.2.2015 Magdalena Lažová, Ondřej Burda, ExxonMobil

10.12.2014 Lenka Vašíčková, Researcher, CBRE ČR – Realitní poradenská společnost

18.11.2014 Zuzana Ringlerová, Akademická pracovnice, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, FSS MU

5.11.2014 Hana Bambasová, Official, Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

ak. rok 2013/14

23.4.2014 Kateřina Bocianová, Ředitelka kabinetu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

2.4.2014 Petr Just, Politolog, IPS/Metropolitní univerzita

6.3.2014 Ondřej Štec, Official, CzechInvest

11.12.2013 Marek Ženíšek, Poslanec TOP09, PSP ČR

13.11.2013 Ondřej Houda, Anna Fanturová, Ministerstvo vnitra ČR

23.10.2013 Michal Cvejn, Business Analysts, Grant Thornton

ak. rok 2012/13

10.4.2013 Lenka Škrábalová, Vedoucí oddělení evropských záležitostí, Ministerstvo průmyslu a obchodu

3.4.2013 Vilém Kolín, Evropská obranná agentura

17.3.2013 Vojtěch Kučera, EMC Public Relations

13.3.2013 Antonín Berdych, Hl. poradce zahraničního výboru PS PČR, Předseda SR AMO (v min. ředitel kabinetu místopředsedy vlády pro evropské záležitosti)

6.3.2013 Jana Hays, O2 ČR

27.2.2013 Milan Konrád, MZV ČR

12.12.2012 Karel Ulík, Ministerstvo obrany ČR

5.12.2012 Martina Klimešová, Institut pro bezpečnostní a rozvojovou politiku

7.11.2012 Vladimír Hořovský, Philips,

17.12.2012 Pavel Přikryl, Grant Thorton