Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte sem

Vážení příznivci IPS FSV UK,

dovolujeme si Vám zaslat druhý newsletter, který přináší informace o aktuálních publikacích, konferencích a novinkách z Institutu politologických studií FSV UK.

Přejeme Vám příjemné čtení!

Publikace IPS

Monografie

BOCIANOVÁ, Kateřina. Evropská unie a Středomoří: role Španělska a Francie. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3072-4.

KRÁLOVÁ, Kateřina - KUBÁTOVÁ, Hana (eds.). Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2016. 388 s. ISBN 978-80-246-3271-1.

KLIMEŠOVÁ, Martina. Using carrots to bring peace?: negotiation and third party involvement. Tokyo: World Scientific, 2016. ISBN 978-981-4699-10-5.

KRUNTORÁDOVÁ, Ilona a Petr JÜPTNER (eds.). Local government in the Czech Republic. Paris: IMODEV, 2015. ISBN 979-10-90809-07-9.

KUČEROVÁ, Irah. Střední Evropa: komparace vývoje středoevropských států. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3067-0.

LUDVÍK, Jan. Nuclear asymmetry and deterrence: theory, policy and history. New York: Routledge, 2017. ISBN 978-113-8696-198.

Impaktované články

BRUNCLÍK, Miloš. The Rise of Technocratic Cabinets. What We Know, and What We Should Like to Know. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, 2015, 44 (3), 57-67. ISSN 1615-5548.

DITRYCH, Ondřej. Forget Hobbes. International Politics, 2016, 53 (3), 285-302. ISSN 1384-5748. DOI 10.1057/ip.2016.6.

KARMAZIN, Aleš. Rethinking the individual through Chinese ontology: Implications for International Relations theory and humanitarian intervention. Politics, 2016, 36 (4), ISSN 0263-3957. DOI 10.1177/0263395716636122.

KLIMOVSKY, Daniel - PINTERIČ, Uroš - JÜPTNER, Petr. Sistemas de gobierno local en países poscomunistas miembros de la Unión Europea. Gestion y Politica Publica, 2016, 25 (1), 203-244. ISSN 1405-1079.

KOFROŇ, Jan. Tragédie malého státu : geostrategické perspektivy Česka podle ofenzivního neorealismu. Geografie. Sborník české geografické společnosti (Geography Journal of Czech Geographic Society), 2016, 121 (2), 324-347. ISSN 1212-0014.

PARÍZEK, Michal. Control, soft information, and the politics of international organizations staffing. Review of International Organizations, 2016, ISSN 1559-7431. DOI 10.1007/s11558-016-9252-1.

SMETANA, Michal. Stuck on disarmament: the European Union and the 2015 NPT Review Conference. International Affairs, 2016, 92 (1), 137-152. ISSN 0020-5850. DOI 10.1111/1468-2346.12510.

TICHÝ, Lukáš - ODINTSOV, Nikita. Can Iran Reduce EU Dependence on Russian Gas?. Middle East Policy, 2016, 23 (1), 110-124. ISSN 1061-1924. DOI 10.1111/mepo.12177.

Scopus

BRÁZOVÁ, Věra - Karin. Response of Central European civil security systems to the economic crisis. Central European Journal of Public Policy, 2015, 9 (2), 142-163. ISSN 1802-4866.

KOSTADINOVA, Petia - GIURCANU, Magda Mihaela. Political Blackmail, Institutional Infighting and Electoral Politics: The Fate of Governing Parties during the Great Recession (2008-12) in Romania and Bulgaria. Politics & Policy, 2015, 43 (6), 789-821. ISSN 1747-1346. DOI 10.1111/polp.12143.

SEKERÁK, Marián. Towards a (worldwide) deliberative democracy? Catholic social teaching and the idea of global governance. Rivista Italiana di Scienza Politica, 2016, 46 (3), ISSN 0048-8402.

TESAŘ, Jakub. Quantum Theory of International Relations: Approaches and Possible Gains. Human Affairs, 2015, 25 (4), 486-502. ISSN 1210-3055. DOI 10.1515/humaff-2015-0039.

Konference a akce IPS

Poděkování a ohlédnutí za konferencí ECPR

7.-10. září 2016 proběhla na naší univerzitě výroční, v pořadí již desátá, konference Evropského konsorcia pro politický výzkum (European Consortium for Political Research, ECPR). Jménem institutu, který se organizace této mimořádně prestižní akce zhostil, bych rád využil této příležitosti k poděkování a krátké reflexi.  

Je pro nás ctí, že pražská konference měla nejenom rekordní počet registrovaných účastníků, ale že se – alespoň pokud víme – setkala s mimořádně pozitivním ohlasem. Objevila se dokonce řada narážek, že zatímco doposud konference putovala po evropských městech, nyní už se bude pořádat pouze v Praze. Dle islandského člena výkonného výboru ECPR Olafura Þ Harðarsona byla naše konference dokonce tou nejpůsobivější vůbec, podle vyjádření nejužšího vedení ECPR výrazně přispěla k posílení mezinárodního profilu celé Karlovy Univerzity. Velký dojem udělala akce na vedení univerzity, komplimenty přicházejí z českých politologických pracovišť z Prahy, Brna, Hradce Králové i fakultních institutů participujících na konkrétních panelech. Úžasné ohlasy na „armádu dobrovolníků“ se objevují na profilech zahraničních účastníků na sociálních sítích.

Spoustu z nás stála konference obrovské úsilí, které však stálo za to. Obrovské poděkování zaslouží zejména Hana Kubátová, která byla hlavním motorem původně trojčlenného organizačního týmu, a jeho další člen Tomáš Karásek. Do týmu jsme postupně kooptovali úžasně výkonné kolegy, Aleše Karmazina, Ilonu Masopustovou a Michala Smetanu. Neúnavnou podporu nám během posledních dlouhých týdnů a měsíců poskytovala Ľubka Skřivánková, později Jana Krejčíková. Velké poděkování zaslouží děkanát fakulty, CIVT i IKSŽ. O úspěch konference se významným dílem zasloužilo sedm desítek dobrovolníků z řad doktorandů a studentů.

Konference je důležitým symbolem i krokem v rozvoji Institutu politologických studií i celé Fakulty sociálních věd UK. Věříme, že získaný kapitál zúročíme s ohledem na další mezinárodní spolupráci, multilaterální granty, rozvoj vědeckých časopisů i mobilizaci dovnitř jednotlivých oborů. Tato tříletá práce měla svůj smysl, mockrát děkujeme!

Petr Jüptner

 ECPR General Conference

Nadcházející

NATO Towards Challenges of a Contemporary World – After the Warsaw 2016 Summit

Institut pro výzkum mezinárodních vztahů a Fakulta mezinárodních a politických studií Univerzity v Lodži ve spolupráci s IPS FSV UK pořádají mezinárodní vědeckou konferenci “NATO Towards Challenges of a Contemporary World – After the Warsaw 2016 Summit”. Konference se uskuteční ve dnech 17. a 18. listopadu v Lodži. Vice informací najdete zde.

Minulé

Konference doktorandů IPS

Ve středu 21. září 2016 se konala každoroční konference doktorandů studujících na IPS. V rámci pěti tematických panelů studenti prezentovali výsledky výzkumu, který zpracovávají v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu.

Konference Iniciativa Pás a Stezka: Výzvy, příležitosti a priority pro Čínu, Evropu a Česko

Středisko bezpečnostní politiky Institutu politologických studií FSV UK pořádalo konferenci „Iniciativa Pás a Stezka: Výzvy, příležitosti a priority pro Čínu, Evropu a Česko", která se konala 7. září 2016 v prostorách Univerzity Karlovy. Program konference je k dispozici zde.

Krize, katastrofy, kolapsy: Jak jim může EU a Česko čelit?

16. ročník bezpečnostní konference pořádané pod záštitou Střediska bezpečnostní politiky IPS FSV UK v Praze a spolupořadatelem Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, se konal v pátek 10. června 2016.  Jednotícím tématem příspěvků byla řešení možností České republiky a Evropské unie při zvládání krizí a katastrof, jejichž kumulace v poslední dobře představuje nemalou bezpečností výzvu. Program konference je k dispozici zde.

Political dimensions of music subcultures in post-socialism

IPS FSV UK pořádal 20.-21. května 2016 v rámci projektu GAČR "Zdroje a podoby politizace subkultur v postsocialismu" odbornou konferenci věnovanou vztahům mezi hudebními subkulturami a politikou. Další podrobnosti o konferenci můžete najít na webových stránkách.

Variation in national parliamentary control and inter-parliamentary cooperation in EU affairs

8. dubna 2016 Institut politologických studií ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií FSV UK pořádal workshop "Variation in national parliamentary control and inter-parliamentary cooperation in EU affairs". Program workshopu je k nahlédnutí zde.

Prezidenti a strany: spoluhráči, nebo soupeři?

19. května 2015 se konala konference, která navazovala na výzkum IPS FSV UK zaměřený na postavení přímo volené hlavy státu v kontextu parlamentní demokracie. Program konference a seznam řečníků naleznete zde.

 Novinky

Nové internetové stránky AcPo
 
Odborný časopis Acta Politologica, vydávaný na IPS FSV UK, spustil zcela nové internetové stránky.
Další informace o časopisu naleznete nově také na Facebooku.
Příjemné čtení přeje redakce AcPo.
 

Úspěchy IPS

Cena Jaroslava Jandy

Předseda vlády Bohuslav Sobotka ve středu 20. dubna 2016 ocenil na návrh Bezpečnostní rady státu Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Cenou Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky. Bezpečnostní rada státu na své schůzi dne 17. února 2016 rozhodla udělit pro rok 2016 v hlavní kategorii jen jednu cenu, a to Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze za aktivní činnost v oblasti bezpečnostní politiky v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni, zejména v oblasti osvěty, vzdělávací a vědecké činnosti.

Studentka IPS vítězkou NATO Policy Paper Competition

Studentka oboru bezpečnostní studia Magdaléna Brzá byla se svou esejí vybrána mezi vítěze soutěže vyhlášené Severoatlantickou aliancí o nejlepší práci na téma “Peace and security in the 21st century – a youth perspective”. Sedm vítězů z různých evropských univerzit je pozváno k návštěvě sídla NATO v Bruselu a jejich eseje budou publikovány na webových stránkách NATO.

Alumni program IPS

Založení spolku Alumni IPS

Dnes 15. března 2016 byl založen při Institutu politologických studií FSV UK spolek Alumni IPS. Jeho hlavním posláním je být funkční platformou pro vzájemné setkávání a budování vztahů mezi absolventy IPS FSV UK a přispívat ke zvyšování kvality akademického i profesionálního rozvoje stávajících studentů institutu.

V čele spolku stojí Alumni Board složený z absolventů – dobrovolníků, kteří se podílejí na vytvoření strategie a stanovení cílů.

Aktuální složení Alumni Board je následující: Pavel Přikryl, Anna Řeháková, Veronika Martinovská Karolína Musilová, Jan Šotola

Členem Alumni IPS se může stát každý absolvent IPS. Členství vzniká po vyplnění registračního formuláře zde.

Kontaktovat nás můžete na adrese ips-alumni@fsv.cuni.cz, prostřednictvím otevřené Facebookové stránky Alumni IPS FSV UK a LinkedIn skupiny IPS FSV UK Alumni.

Absolvent měsíce

Rádi bychom Vám představili novou rubriku, která přináší rozhovory s absolventy o tom, co jim studium IPS dalo, o jejich pracovních zkušenostech, kariéře, náplni práce, doporučeních, radách a typech.

Rozhovory si můžete přečíst zde.

Večery s absolventy

I v letním semestru 2015/2016 jsem pokračovali v tradici cyklu Večery s absolventy, aneb co po studiu na IPS, jenž nabízí studentům možnost diskutovat s úspěšnými absolventy o odborných i kariérních otázkách. Dne 23. února 2016 jsme přivítali Jiřího Holíka, vedoucího oddělení vládní a parlamentní agendy Ministerstva životního prostředí ČR.

Stáže studentů IPS

V letním semestru byl rozšířen seznam partnerských organizací, které přijímají studenty IPS na odborné stáže, a byly podepsány rámcové smlouvy zajišťující studentům IPS stážistické pozice.

Mezi hlavní partnerské organizace patří:

Asociace malých a středních podnikatelů

Česká televize

České fórum pro rozvojovou spolupráci

Člověk v tísni

Evropská rozvojová agentura

Forum 2000

KohoVolit.eu

Ministerstvo dopravy ČR

Ministerstv školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zemědělství

OSN ČR

Redakce Přítomnost

a další.

Akce pro absolventy

Nadcházející události

II. Setkání absolventů IPS

Dovolte, abychom Vás pozvali na druhé setkání absolventů IPS, které se uskuteční 19. listopadu 2016 v klubu Jazz Dock v Praze. Připraveno pro Vás bude občerstvení a doprovodný program. Můžete se setkat s přáteli nejenom z dob studia, ale poznat i další absolventy a pohovořit s pedagogy IPS.  Pro bližší informace a nákup vstupenek sledujte Facebookovou stránku Alumni IPS FSV UK.

Uskutečněné události

Pracovní veletrh pro studenty a absolventy sociálních věd, 11. května 2016

Dne 11. května 2016 se na půdě univerzitního areálu Jinonice konal historicky první pracovní veletrh. Ačkoli pracovní veletrh pořádal Institut politologických studií FSV UK, událost byla určena pro studenty a absolventy sociálních věd. Na událost byli pozvaní nejenom studenti a absolventi IPS FSV UK, ale také studenti a absolventi další institutů FSV, FHS a FF.

Závěrečnou zprávu si můžete přečíst zde.

Piknik Alumni IPS, 29. června 2016

Ve středu 29. června 2016 se na Vyšehradě konal první piknik Alumni IPS. Na akci byli zvaní nejenom absolventi, ale také jejich partneři, děti a přátelé. Fotografie z příjemného podvečeru si můžete prohlédnout zde.